28. konference

Duševní zdraví
mládeže, ON-LINE

25. června 2021 od 9:00 hodin

DZM-znak

Pořadatel: Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Ve spolupráci s: Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU

Organizátor: Solen, s.r.o.

Prezident konference: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Vědecký sekretář: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,
vzhledem k současné epidemické situaci jsme se rozhodli uspořádat 28. ročník konference Duševní zdraví mládeže ve formě on-line přenosu, protože připravený program se nám jeví jako velmi zajímavý a bylo by nám líto vám ho nepředat, alespoň touto formou. Bohužel osobní setkávání většího počtu osob je zatím stále nemožné.

Naposledy jsme se v Brně setkali v roce 2016. V roce 2018 se podařilo uspořádat mezinárodní kongres dětské psychiatrie a příbuzných profesí (IACAPAP) v Praze, a proto tradiční Duševní zdraví neproběhlo. Svět i psychiatrie se za poslední roky poněkud změnily. Změnila se rizika pro zdravý vývoj psychiky u dětí a dospívajících. Zvláště duševní zdraví dospívajících dívek je znepokojující. Úvahy o kdysi tak akademickém genderu jsou nyní téměř každodenní praxí odborníků na duševní zdraví mládeže. Autistické poruchy představují výzvu pro odborníky na veřejné zdraví. Emoce a jejich regulace se přesouvají do hlavního zájmu biologického výzkumu v dětské psychiatrii. A k tomu spousta zajímavých kazuistik, úvah o reformě dětské psychiatrie a nadcházející MKN-11.A do toho přichází pandemie COVID-19 a naprostá změna životního stylu dětí i dospělých.

To nejlepší z programu vám proto předáme alespoň skrze monitory, které dočasně nahradily pohled z očí do očí, a budeme se těšit, že při následujícím ročníku se již všichni v Brně potkáme osobně.

 

Za organizátory, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Generální partner

Partneři

Aktuality

Archiv přednášek

Záznam přednášek naleznete na stránkách http://www.vysilame.tv/dzm2021. Pro spuštění archivu zadejte heslo, které Vám bylo zasláno při registraci, v programu zvolte přednášku, kterou chcete sledovat. Pak jen klikněte myší na šipku ve vysílacím okně.

Registrovaní účastníci, kteří zhlédnou odborný program v archivu akce nejpozději do 31. 7. 2021, získají 6 kreditů do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Certifikát bude všem účastníkům poslán po uzavření archivu konference 31. 7. 2021, nejpozději do 13. 8. 2021, na e-mail uvedený při registraci.

V případě problémů s přihlášením do archivu kontaktujte, prosím, Elišku Pančochovou, DiS. (+420 607 190 210, pancochova@solen.cz), nebo Ing. Zuzanu Tesařovou (+420 777 557 417, tesarova@solen.cz).

28. konference Duševní zdraví mládeže tentokrát ON-LINE

I když preferujeme prezenční formu našeho setkání, reagujeme na dnešní nestálou dobu a neustále se měnící epidemickou situaci. Proto jsme se rozhodli konferenci realizovat jako on-line stream. V termínu 25. 6. 2021 se uskuteční on-line stream odborného programu – přednášky budou živě vysílány z profesionálního studia v Olomouci. V případě, že se on-line streamu nebudete moci zúčastnit, přednášky budou dostupné v archivu akce i po odvysílání živého přenosu. Kredity bude možné získat i za zhlédnutí odborného programu v archivu až do 31. 7. 2021.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.
Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 6 kredity pro lékaře. Kredity bude možné získat i za zhlédnutí odborného programu v archivu akce do 31. 7. 2021. Certifikáty budou rozesílány po uzavření archivu, a to nejpozději do 12. 8. 2021.

PÁTEK 25. 6. 2021

9:00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9:20 – 10:35 SYMPOZIUM I

 • Drtílková I.: ADHD ve spektru neurovývojových poruch
 • Goetz M., Šebela A., Novák T.: Děti rodičů se závažným duševním onemocněním
 • Móriová B.: Aktuální možnosti psychoterapie a farmakoterapie sebepoškozujících se adolescentů

10:35 – 10:50 Přestávka

10:50 – 11:10 Dudová I.: ADHD u rizikové populace předčasně narozených dětí

 • firemní sympozium podporované firmou Zentiva

11:10 – 12:40 SYMPOZIUM II

 • Podlipný J., Hodková A.: nárůst tělesné hmotnosti při užívání olanzapinu u hospitalizovaných pacientů na Dětském oddělení Psychiatrické kliniky FN Plzeň – retrospektivní analýza
 • Suchánek P.: Vliv užívání doplňku stravy s rybím tukem na omega3 index, tělesné složení a vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků druhého stupně
 • Šuba J.: Autismus a spánek
 • Pančocha K.: Využití aplikované behaviorální analýzy při intervenci u dítěte s poruchou autistického spektra

12:40 – 13:15 Přestávka

13:15 – 13:30 Ustohal L.: Lurasidon – jediné antipsychotikum v ČR pro pacienty od 13 let

 • firemní sympozium podporované Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

13:30 – 15:00 SYMPOZIUM III

 • Matoušek S., Novák M.: Nově vzniklé týmy včasné intervence u SMI, specifika práce s adolescenty
 • Uhlíř J.:  Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty, první zkušenosti
 • Sladká Ševčíková J., Slezáková E.: Multidisciplinarní přístup a jeho význam pro duševní zdraví dětí a mládeže nejen u poruch příjmu potravy
 • Zmeškalová D.: Lapeni v síti digitálních technologií

15:00 – 15:20 Přestávka

15:20 – 16:50 SYMPOZIUM IV

 • Vrbová A.: Čípak ty jsi, primární prevence v oblasti duševního zdraví?
 • Votavová R., Nývltová L.: Program primární prevence pro dospívající Blázníš? No a!
 • Michel N.: Podpora studentů s duševním onemocněním
 • Sadílková Z.: Děti a digitální technologie

16:50 – 17:10 Přestávka

17:10 – 19:00 SYMPOZIUM V

 • Hrdlička M., Efremová A., Lisý J.: Užití zobrazovacích metod u poruch autistického spektra
 • Dudová I.: Jakou roli mají maternální autoprotilátky při vzniku poruch autistického spektra?
 • Mohaplová M.: Výskyt poruch autistického spektra u předčasně narozených dětí s porodní hmotností menší než 1500 g – follow up
 • Koutek J., Kocourková J.: Vraždící dítě a adolescent

Výstava

Zentiva

Angelini

Viatris

Cena

Registrační poplatek – 800 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:

 • účast na odborném programu
 • sborník abstrakt (e-verze)
 • certifikát o absolvování akce

Nejčastější dotazy

Pro spuštění archivu zadejte heslo na stránce http://www.vysilame.tv/dzm2021, které Vám bylo zasláno při registraci, v programu zvolte přednášku, kterou chcete sledovat. Pak jen klikněte myší na šipku ve vysílacím okně.

 • Špatně zkopírované heslo – Často se stává, že při kopírování hesla „vypadne“ první či poslední písmenko nebo naopak se před heslem zkopíruje i mezera
 • Špatně přepsané heslo – Některé znaky se snadno zamění (např. písmeno O a číslice 0), doporučujeme heslo nepřepisovat, ale zkopírovat
 • Zastaralý prohlížeč – Pro sledování živého vysílání doporučujeme aktuální verzi Google Chrome. Problémy mohou nastat hlavně v případě staršího Internetu Explorer, který již není delší dobu podporován.
 • Nevyhovující připojení k internetu – Pokud sledujete živé vysílání na sdílené lince (bytový dům apod.), může rychlost internetu kolísat v závislosti na vytížení sítě dalšími uživateli. Doporučujeme snížit v okně pro přehrávání kvalitu streamu na minimum.
 • Blokace živého vysílání – Některé sítě mohou vysílání automaticky blokovat/zpomalovat (nemocniční internetová síť apod.). V tom případě doporučujeme vyzkoušet živé vysílání např. přes mobilní internet nebo přednášky shlédnout později v archivu akce.

Hromadné přihlášení účastníků s vámi rádi vyřešíme individuálně. Kontaktujte prosím paní Elišku Pančochovou, DiS. (registrace@solen.cz;  +420 607 190 210), která vám poskytne více informací.

Přístupové údaje včetně odkazu na stránku sledování on-line kongresu vám budou poslány nejpozději do 23. 6. 2021 na e-mail uvedený při registraci.

Ano, kredity získají všichni účastníci, kteří budou sledovat on-line stream odborného programu v termínu 25. 6. 2021 nebo zhlédnou odborný program v archivu akce, a to nejpozději do 31. 7. 2021.

Certifikát vám bude poslán po uzavření archivu konference 31. 7. 2021, nejpozději do 12. 8. 2021, na e-mail uvedený při registraci.

Kontakt

Manažerka akce,
programové zajištění

Ing. Lucie Zlámalová

zlamalova@solen.cz
+420 733 111 013

Přihlášky,
ubytování a fakturace

Eliška Pančochová, DiS.

pancochova@solen.cz
+420 607 190 210

Zajištění
výstavních ploch

MUDr. Pavel Theiner

theiner.pavel@fnbrno.cz

28. konference Duševní zdraví mládeže 2020 v Brně

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)